?

Log in

Hello! Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak… - Babi [entries|archive|friends|userinfo]
Babi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 30th, 2005|01:32 pm]
Babi

theoc_hun

[babikaaa]
Hello!
Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak szántam. :)
linkReply

Comments:
From: katababa
2005-08-01 07:43 am (UTC)
Szia!!uj vagyok ezen az izén remélem egyátalán elmegy az üzi
Én imádom Rachel Bilsont
meg ugy amugy az egész O.C.-t
(Reply) (Thread)