?

Log in

No account? Create an account
Elméletileg a Viasat nemsokára leadja náluk a második évadot, míg… - Babi [entries|archive|friends|userinfo]
Babi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 30th, 2005|01:38 pm]
Babi

theoc_hun

[babikaaa]

Elméletileg a Viasat nemsokára leadja náluk a második évadot, míg amerikában a FOX már a harmadik évaddal folytatja szeptember 8-tól. A trailert már meg lehet nézni. Itt a l ink: http://oc-t.org/vmw/i/3FallPromo_01.zip

linkReply