?

Log in

No account? Create an account
Adam szerény marad... - Babi [entries|archive|friends|userinfo]
Babi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Adam szerény marad... [Aug. 2nd, 2005|01:27 pm]
Babi

theoc_hun

[babikaaa]
[mood |bouncybouncy]
[music |Hair]

Adam Brody rendkívül óvatos, ha a sikerekről van szó, nem szeretne ugyanis elszállni.
A Narancsvidék sztárja elárulta, hogy amikor megkapta a szerepét, nem is gondolt arra, mennyi megpróbáltatással jár majd. Adam szerint a hírességek java része teljesen elrugaszkodik a valóságtól, és a saját álomvilágában él. "Nem akarok rohadt nagy dzsippel járni, ami zabálja a benzint, és nem szeretném, ha hajnalban úgy kellene kiráncigálni a menő klubokból. Persze, előfordult, hogy észrevettem magamon, hogy úgy viselkedek, mint egy díva, de gyorsan visszavettem az arcomból." - nyilatkozta.

Forrás: www.narancsvidek.sorozat.info
linkReply