?

Log in

No account? Create an account
Hello! Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak… - Babi [entries|archive|friends|userinfo]
Babi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 30th, 2005|01:32 pm]
Babi

theoc_hun

[babikaaa]
Hello!
Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak szántam. :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: andi_e
2005-08-05 03:42 pm (UTC)
Imádom a sorozatot! már várom a 2. szezont;)
a 3.-at meg majd párhuzamosan töltöm vele:D
(Reply) (Thread)