?

Log in

No account? Create an account
Hello! Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak… - Babi [entries|archive|friends|userinfo]
Babi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 30th, 2005|01:32 pm]
Babi

theoc_hun

[babikaaa]
Hello!
Ma indult a lap. A Narancsvidék c. sorozat magyar rajongóinak szántam. :)
linkReply

Comments:
From: katababa
2005-08-01 07:44 am (UTC)
áhh rossz helyre ment
hogyan kell hogy oda kintre kerüljön az üzi?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: babikaaa
2005-08-01 10:13 pm (UTC)
Kintre is tudsz írni, de akkor a új bejegyzésnél állítsd át, hogy a theoc_hun-ba küldje
(Reply) (Parent) (Thread)